C. Pinahahalagahan ni Teddy ang guro. D) Espesyal ang guro kay Teddy.
-
Panuto: Gumuhit ng bilog o kung ang pangungusap ay Anaporik at kahon naman
kung ito'y Kataporik. Isulat ang tamang sagot sa patlang.
16. Ang Republic Act 10173- Data Privacy Act ay batas na ang layunin ay
protektahan ang personal na impormasyon ng isang indibidwal. Ito ay nakatutulong
upang maging pribado ang impormasyon ng mga taong nagpositibo sa COVID-19.
17. Ang mga guro ay nagbibigay ng serbisyong pampubliko sa panahon ng
pandemya kaya dapat lamang na bigyan sila ng kaukulang sa COVID pagkilala.
18. Ginagawa niya ang mga gawaing - bahay kahit hindi na utusan kaya
maituturing na masipag na bata si Angelo.
19.Sila ang nangangalaga sa mga taong nagpositibo sa COVID-19 na maituturing
na mga bayani ang mga health worker.
20. Ang mga kwalipikadong mamamayan ay nakatanggap na ng SAP mula sa
DSWD kaya sila'y nakaraos sa pang araw-araw na gastusin.

lechugajj lechugajj    2   05.04.2022 14:05    7

Respuestas