6. Fai unha liña do tempo cós principais homínidos desde Australopitecus ata o Homo Sapiens Sapiens coa súa cronoloxía aproximada. 7. Fai un esquema sobre as distaintas fases da Prehistoria decindo cales son os principais avances en cada momento.
8. Describe como seria un día calquera no Paleolítico Superior.
ayudenme es mi recuperacion de historia XD

gutyjr64 gutyjr64    1   05.04.2022 08:05    0

Respuestas